Aanpak achterstallig groenbeheer

Beste Nagelezen,
We merken dat er behoorlijk wat achterstallig groenbeheer is in de dorpen en ook in Nagele. Vanuit de 10 dorpen is hier contact over geweest met wethouder Anjo Simonse, die heeft aangegeven dat hier verandering in komt.
Door het natte voorjaar en de grote hoeveelheid zon nu, ‘ontploft’ het onkruid. Vorig jaar is er vanuit de gemeenteraad vanwege bezuinigingen gekozen voor een lager onderhoudsniveau, waardoor dit nog extra opvalt. De bezuinigingen zijn inmiddels teruggedraaid en het onderhoudsniveau is weer opgeschroefd, maar door krapte op de arbeidsmarkt heeft Concern voor Werk moeite om snel weer op niveau te komen. Er wordt echter hard aan gewerkt en de verwachting is dat het groenbeheer eind juni weer op niveau is.

 

Dorpsbelang Nagele