Informatiebijeenkomst Tennet

Wanneer:
12 december 2022 @ 19:30 – 21:00
2022-12-12T19:30:00+01:00
2022-12-12T21:00:00+01:00
Waar:
Wapen van Ens
Baan 1a Ens

De netbeheerders werken in de Noordoostpolder op verschillende plaatsen aan het versterken van het elektriciteitsnetwerk. Er zijn ook plannen voor de komende jaren die gevolgen hebben voor het hoogspanningsstation aan de Ramsweg bij Ens en de (hoogspannings)verbindingen die hier lopen.

In dit bericht vertellen we u over het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Groningen (Vierverlaten) en Ens.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Heeft u vragen over het voornemen? Kom dan op maandag 12 december naar onze informatiebijeenkomst in het wapen van Ens, Baan 1a Ens. U kunt langskomen tussen 19.30 uur en 21 uur. Medewerkers van TenneT zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Welke plannen zijn er voor het elektriciteitsnet?
Uit berekeningen blijkt dat op wat langere termijn (nog) meer transportcapaciteit noodzakelijk is van en naar het hoogspanningsstation Ens. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voornemens bekend gemaakt voor het verkennen van:
– een nieuwe (extra) verbinding tussen Ens en Diemen, via Flevoland.
– een nieuwe 380 kV-verbinding tussen Ens en Groningen (hoogspanningsstation Vierverlaten).

Van beide verbindingen is de route nog niet bepaald, wel zijn zoekgebieden aangewezen. Verkenningen moeten uitwijzen waar de verbindingen komen. Ongeacht de uitkomsten van de verkenningen is het
hoogspanningsstation Ens een begin- en eindpunt.

U kunt tot 29 december reageren op het voornemen
Het voornemen en participatieplan voor de nieuwe verbinding tussen Ens en Groningen (Vierverlaten) ligt tot 29 december ter inzage, onder andere op het gemeentehuis, Harmen Visserplein Emmeloord. Ze zijn
ook in te zien op www.rvo/vierverlaten-ens . Tot die datum is het mogelijk om op het voornemen te reageren.

Wilt u reageren?
Dat kan via www.rvo.nl/vierverlaten-ens , telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (070 379 8979) en per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens, Postbus 111, 9200 AC Drachten (vergeet niet uw brief te ondertekenen en uw adres te vermelden). Ook kunt u een reactie plaatsen in de projectatlas op www.tennet.eu/vierverlaten-ens

Wat doen we met de reacties?
Het ministerie van Economische Zaken betrekt uw reactie bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In de c-NRD staat welke tracé-alternatieven (routes) in de
volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De c-NRD ligt naar verwachting medio 2023 ter inzage, ongeveer gelijktijdig met eenzelfde notitie voor een nieuw te bouwen
verbinding tussen Ens en Diemen (via Lelystad).