Afval scheiden voor Muziekvereniging De Zeeschelp

Zoals afgelopen weken in de Noordoostpolder te lezen, komt er een proef voor een mobiele afvalscheidingsstation.

Deze zal staan vanaf 7 maart bij de winkel van 9 tot 11 uur in ons dorp.

HVC stelt de gemeente deze mobiele wagen beschikbaar, om een betere afvalscheiding te creëren.

Aangezien de muziekvereniging vroeger het oud papier op mocht halen en nu de 4 afvalstromen (textiel , olie, klein elektrische apparaten en oud ijzer) mag verzorgen in Nagele komt de opbrengst van het afval scheiden ten goede aan de muziekvereniging. Wij willen jullie hierbij alvast bedanken voor het scheiden van uw afval en de bijdrage die het levert aan nieuwe muziek stukken en dirigentkosten.

Tevens zal in maart de afval containers aan de ‘loswal’ worden verplaatst naar de parkeerplaats van de sportvelden.

Helaas is de verplaatsing noodzakelijk vanwege de vele restafval die in de containers gedumpt wordt, waardoor alle inhoud niet meer herbruikbaar is en dus geen opbrengst voor de vereniging geeft.

Wij hopen met de verplaatsing van de containers, de 4 afvalstromingen schoner te houden.

Nogmaals bedankt voor uw aandacht / het afval scheiden en het luisteren naar onze muziek!

Muziekvereniging De zeeschelp