Boerderijenboek Nagele in de maak

In de Noordoostpolder is het plan opgevat om van alle dorpen een boerderijenboek samen te stellen. Dit boek schetst de geschiedenis van alle boerderijen en hun bewoners. Daarnaast geeft het algemene informatie over de verschillende typen boerderijen, het uitgiftebeleid en de ontwikkeling van het dorp. Het idee voor deze boeken is gebaseerd op de reeds bestaande boerderijenboeken van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Boerderijenboeken Noordoostpolder
Het plan is om voor de Noordoostpolder 11 boerderijenboeken te realiseren, waarbij elk dorp zijn eigen boek krijgt. Deze boeken moeten in het najaar van 2018 gereed zijn. Om alle werkzaamheden die bij de totstandkoming van deze 11 Boerderijenboeken komen kijken in goede banen te leiden is de stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder opgericht. Deze stichting heeft bij alle dorpen, via Dorpsbelang, de vraag neergelegd om voor elk dorp een commissie samen te stellen. Het werk van die commissie bestaat onder andere uit het in kaart brengen van de geschiedenis van elke boerderij, nagaan wie voor het boek geïnterviewd kan en wil worden, interviews houden, nagaan welke (oude) foto’s bruikbaar zijn, informatie aanleveren voor het algemene deel, etc.

Kerngroep Nagele
Om alle boerderijen in Nagele in kaart te brengen is de Kerngroep Nagele opgericht. Deze groep bestaat uit Jaap Doornbos (voorzitter), Jules en Willy van Brussel, Jan-Hendrik Krops, Evelien Jippes en Eva Doornbos.
Momenteel zijn de leden van de Kerngroep Nagele bezig om per boerderij de geschiedenis in kaart te brengen. Hiervoor maken ze gebruik van de oude uitgiftekaart. Daarnaast benaderen zij Nagelezen die per adres de interviews gaan houden.

21 november: informatieavond Boerderijenboek Nagele
Graag praten wij u bij over het traject voor het Boerderijenboek Nagele op maandagavond 21 november a.s. om 20:00 uur in het mfc het Rietveld. Beschikt u over oude foto’s ten tijde van de eerste uitgifte of wilt u graag mee werken aan de totstandkoming van het Boerderijenboek Nagele? U kunt dat kenbaar maken tijdens deze informatieavond. Daarnaast kunt u die avond ook alvast intekenen voor het boek.
Wij staan open voor vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de totstandkoming van het Boerderijenboek Nagele. U kunt deze doorgeven aan Eva Doornbos via 06-53694631 of door een mail te sturen naar familiedoornbos@solcon.nl.