Buurtpreventie Nagele

De afgelopen week was er andermaal een inbraak in ons dorp. Achteraf blijkt dat een paar Nagelezen, eerder op die dag, een verdachte auto hebben gezien, dicht bij de plaats van de inbraak. Helaas is dat nu achteraf,  maar in het vervolg willen we dergelijke inbraken voorkomen met behulp van de WhatsApp groep VeiligNagele. De WhatsApp-groep is ervoor om verdachte zaken te melden. Als vervolgens andere Nagelezen dezelfde persoon of auto zien, en het ook verdacht vinden, kunnen die het ook weer melden. Zo kunnen we samen extra alert zijn, en 112 bellen. Op deze manier staan we samen sterk!

Het dorpsoverleg van 24 oktober 2016 stond grotendeels in het teken van de buurtpreventiegroep VeiligNagele. De initiatiefnemers en wijkagent Jan Huizingh hebben de aanwezige 50 inwoners meegenomen in de opzet van de buurt Whatsapp-groep VeiligNagele. Opzet van de Whatsapp groep is het met elkaar nog veiliger maken van onze leefomgeving. “Een extra paar ogen” – zoals wijkagent Jan Huizingh verwoorde. Het is heel gewoon dat je tijdens vakanties je buren vraagt een extra oogje in het zeil te houden. Waarom dan de rest van het jaar niet? Dit is precies wat de initiatiefnemers willen bereiken: heel veel extra ogen! Door de inzet van de WhatsApp-groep in Nagele kunnen we het aantal diefstallen voorkomen en/of zaken oplossen.

Ingrid Dopmeijer heeft uitleg gegeven hoe inwoners zicht kunnen aanmelden. Het aantal is inmiddels gestegen naar 130! Voor de inzet van de app is nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat de Whatsapp groep niet voor de fun (geen duimpjes) is en niet voor een praatje. Enkel serieuze verdachten zaken – zie ook uitleg op de website – kunnen gemeld worden. Aanmelden voor de WhatsApp-groep kan hier.

Ten slotte is er door Clarian van Herwaarden uitleg gegeven over allerlei preventie middelen om inbraak te voorkomen en/of tijdig te detecteren (m.b.v. sensoren) of te registreren (m.b.v. camera´s).

Vragen over het initiatief, aanmeldingen en/of andere opmerkingen kunnen gemaild worden naar veilignagele@nagele.nl

Henri van Ulsen

buurtpreventie01