Buurtpreventie voor heel Nagele

Een aantal inwoners van Nagele hebben een initiatief genomen de veiligheid in ons dorp te vergroten. Het wonen in een veilige leefomgeving is immers voor iedereen een groot goed. Inbreuk hierop, door inbraak en ontvreemding van eigendommen, geeft een onveilig gevoel.

In de leefomgeving Nagele komt misdaad nog steeds te veel voor. Vanaf 2012 is een stijgende lijn van inbraken en geweld te zien. Hierbij zijn o.a. boerenerven, bedrijfsgebouwen en woningen in het dorp en buitengebied het doelwit. In het buitengebied worden steeds vaker landbouwvoertuigen, waaronder zitmaaiers, gereedschappen en dure GPS-apparatuur uit schuren ontvreemd.

Er zijn al diverse WhatsApp groepen in ons dorp. Maar ze omvatten allemaal slechts een paar straten. De bedoeling van de Veilig Nagele WhatsApp groep is om heel Nagele in 1 groep samen te brengen. Zodat een gesignaleerde inbreker, ook echt in het zicht blijft, ook als hij/zij aan het einde van de weg afslaat en in een andere buurt terecht komt. Dat zo’n groep werkt is in Kuinre gebleken toen onlangs een gestolen auto dankzij een WhatsApp groep binnen een paar uur gelokaliseerd en teruggebracht werd bij de eigenaar.

Henri van Ulsen en Ingrid Dopmeijer hebben het initiatief opgepakt voor het opzetten van een WhatsApp Buurt Prefentiegroep ´Veilig Nagele´. Met een klein comité – waaronder de wijkagent Jan Huizingh – zal de opzet, inrichting en voorlichting van het gebruik zorgvuldig worden voorbereid. Het is van belang dat de WhatsAppgroep enkel bij een (vermoeden van) misdrijf of calamiteit wordt ingezet. Informatie hierover kunt u vinden op ww.wabp.nl .

Inwoners van Nagele, die willen aansluiten bij de WhatsApp groep, kunnen zich aanmelden door een mail met daarin uw naam, adres en 06-nummer te richten aan: veilignagele@nagele.nl