CARBID SCHIETEN

Binnen de bebouwde kommen zijn de volgende plaatsen aangewezen waar op 31 december 2020 van 10.00 uur tot 1 januari 2021 02.00 uur met carbid mag worden geschoten.

Bant: Grasveld t.h.v. de crossbaan aan de Boshoek

Creil: Trainingsveld aan de Galamalaan

Emmeloord: Trapveld sportvelden in Emmeloord-west (achter de tennishal)

Emmeloord*: Onbebouwd terrein op bedrijventerrein de Munt hoek Ecu/Penning

Ens: Ensyfairterrein aan de Gillotstraat

Espel: Grasveld van de voormalige Kaghe aan de Leliestraat

Kraggenburg: Oefenveld voetbalvereniging

Luttelgeest: Oefenveld voetbalvereniging aan de Amazonestraat

(tussen de Bosfluiter en de tennisbaan)

Marknesse: Aan deLoswal

Nagele: Oefenveld voetbalvereniging

Rutten: 2e veld voetbalvereniging R.K.O.

Tollebeek: Openbaar groen langs de Urkerweg

(tussen de PKN-kerk en het Essentgebouwtje)

Op deze locaties staat een bord met de gewenste schietrichting.

* In verband met de teststraat kan dit jaar geen gebruik worden gemaakt van het evenemententerrein aan de Marknesserweg.

Buiten de bebouwde kommen mag op 31 december ook van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur met carbid worden geschoten.

Voorwaarden voor het carbidschieten:

– Voor het carbid schieten mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van melkbussen;

– Melkbussen mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter;

– Het deksel van de melkbus moet door middel van een touw of ketting aan de melkbus bevestigd zijn.

Richtlijnen RIVM

In verband met COVID-19 gelden de basisregels voor iedereen:

– Houd 1,5 meter afstand;

– Vermijd drukte;

– Bij klachten, blijf thuis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cluster Vergunningen, toezicht en handhaving tel. (0527) 63 39 11