Cineast Louis van Gasteren overleden

Onze ,huis’ filmer Louis van Gasteren is op 10 mei j.l. op 93 jarige leeftijd overleden. Hij was al geruimte tijd ziek. Van Gasteren maakte ondermeer 2 films over Nagele. Zijn eerste film ging over het ontstaan van Nagele in de jaren ’50 van de vorige eeuw en deze eeuw kwam hij nog eens terug en maakte het vervolg op Nagele zoals het nu is.

Van Gasteren was een gelauwerd man met twee Gouden Kalveren, een oeuvre Kalf, de zilveren anjer van het Prins Bernhardfons en een gasthoogleraarschap in Amerika. In totaal draaide hij zo’n 70 films! We verliezen in hem een markant man die gaf om Nagele en er regelmatig vertoefde als daar aanleiding toe was.