De Klokkenstoel

Vrijdagmiddag jl is de Klokkenstoel ten overstaan van diverse gasten en belangstellenden onder wie de wethouder en de voorzitter van Dorpsbelang en museumdirecteur Anjo Geluk in gebruik genomen. Er waren vele toespraken en het regende complimenten voor deze aanwinst voor onze begraafplaats. De klok in de klokkenstoel kan desgewenst in overleg met de begrafenisondernemer worden geluid te begeleiding van de rouwstoet. In bijgaande videofilm kunt u zien hoe deze middag verlopen is en hoe de klokkenstoel er uit ziet.