De toekomst van het MFC – (waar staan we, november 2020)

e werkgroep ´de toekomst van het MFC’ is in samenwerking met dorpsbelang en het MFC-bestuur al geruime tijd bezig met een nieuwe invulling van het MFC na 2020. Tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang op 22 oktober jl. heeft Henri van Ulsen de aanwezigen meegenomen in het traject tot nu toe tot waar we nu staan. Ondanks deze moeilijke periode van de coronacrisis, waar de ene maateregel de andere opvolgt, kijkt de werkgroep, dorpsbelang en het MFC-bestuur graag vooruit. Hoe ziet 2021 er voor ons uit, wat staat ons te wachten en op welke wijze kan de beheerderfunctie vanaf 1 januari 2021 worden ingevuld? Zoals gemeld in de Nagelezen editie van juli 2020 zijn we volop in gesprek met Rob Renne over de invulling van het beheer, activiteiten en inrichting. Het plaatje is nog niet rond en met de aanhoudende maatregelen is hier nog geen definitief zicht op.
Voor het herinrichten, aankleden en doen van aanpassingen is geld nodig. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet door het indienen van een subsidieaanvraag. Daarnaast wordt er gekeken naar andere vormen van subsidies, bijdrage vanuit de gemeente en vanuit het dorp zelf. Alleen op die manier kan het MFC worden aangepakt om er een toekomstbestendig, aantrekkelijk dorpshuis van te maken. Een gezellig onderkomen waar je graag wilt komen. Niet alleen voor een kopje koffie, activiteiten voor jong & oud maar ook gewoon voor een frietje of een ijsje.

Kortom, er wordt hard gewerkt om ons dorpshuis snel een metamorfose te laten ondergaan. Hiervoor moet echt nog wel een aantal zaken goed worden geregeld en dit zal dit najaar zeker niet worden afgerond. Wij houden u middels de Nagelezen en de website op de hoogte en hopelijk kunnen wij u tijdens de jaarvergadering in april 2021 een compleet beeld schetsen van de invulling en verdere aanpak.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u per mail contact opnemen met ondergetekende.

Namens de werkgroep ´de toekomst van het MFC´
Henri van Ulsen
jhvanulsen@online.nl