Digitale bijeenkomst psychische kwetsbaarheid

De ontmoetingsavond rond psychische kwetsbaarheid van 3 maart in het Rietveld kon (door de corona maatregelen) helaas niet doorgaan. Bij deze een open uitnodiging voor een nieuw moment.

Ik spreek uit ervaring wanneer ik zeg dat psychische gezondheid een moeilijk te bespreken onderwerp is. Wat zal de ander wel niet denken als ik zeg dat ik last heb van depressies of moeite heb met het alledaagse? Er over zwijgen is dan veiliger. Maar dit zwijgen brengt veel onduidelijkheid met zich mee, met (zelf)stigma’s en taboes als gevolg. Het onderwerp bespreekbaar maken is daardoor alleen nog maar moeilijker geworden.

En zo verdwijnen mensen met een psychische achtergrond vaak zelf in de achtergrond. De mens verdwijnt achter de drempel. Een drempel die er helemaal niet zo hoog uitziet; slechts een paar centimeter boven de grond. Daar is toch makkelijk overheen te stappen?

Ik nodig je uit om over de drempel te stappen; een kleine stap voor een mens, maar een grote sprong voor iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Dit keer is er een digitale drempel. Wij hebben een digitale bijeenkomst gepland op donderdag 18 maart van 12:30 tot 14:00 uur. Het blijft een vrij ‘inloop’ bijeenkomst, dus je mag ook bij de laatste 10 minuten aanschuiven.

Daar zijn: ik, Daniël Duijff, woon in Nagele, vrijwilliger voor Kwintes en heb persoonlijke ervaring in hoe het is om te leven met psychische kwetsbaarheden; en Trista Hanssens, medewerker Bureau Herstelondersteuing, Kwintes. 

In die digitale bijeenkomst willen we in contact komen, het gesprek aangaan en ideeën uitwisselen over hoe we het onderwerp hier in Nagele een plaats kunnen geven. Een zelfhulpgroep waarin we aan de hand van verschillende thema’s onze ervaringen met elkaar delen? Of het bespreken tijdens een wandeling rond het dorp? Of misschien heb jij nog een goed idee?

Het kan allemaal. Veel is mogelijk nadat de 1e stap over de drempel genomen is.

Voor de link naar de digitale bijeenkomst, vragen, informatie of vind je de digitale drempel te hoog zijn we bereikbaar via: Daniel.Duijff@kwintes.nl, en Trista via T.Hanssens@Kwintes.nl

Hopelijk tot dan!

Daniël Duijff en Trista Hanssens