Dorpsbelang

Een leefbaar, groen en gezellig dorp! Dat is het doel van dorpsbelang Nagele.

Dorpsbelang Nagele is een vereniging voor en door Nagelezen. Als vereniging behartigen we de belangen van de inwoners van Nagele en zetten we ons in voor de leefbaarheid in het dorp en aan de buitenwegen.
Dit doen we door:

  • Het faciliteren van de feestcommissie om activiteiten te organiseren zoals koningsdag en dorpsfeest.
  • Zelf activiteiten te organiseren zoals het tulpenmozaïek, plantjesdag, het vogelschieten tijdens dorpsfeest.
  • Het onderhouden van contacten met de gemeente, provincie, lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen.
  • Het faciliteren van de media- en marketingcommissie. Deze commissie onderhoud de website nagele.nl, de Facebook pagina www.facebook.com/nagelenieuws en de instagrampagina: www.instagram.com/nagele
    Door middel van deze kanalen informeren we bewoners en bezoekers onder andere over activiteiten, verenigingen, geschiedenis en nieuws vanuit Nagele.

Het bestuur

Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit leden die inwoner zijn van Nagele. De zittingstermijn is 4-2-2 jaar.
Voorzitter: Leon Bovée (tijdelijk voorzitter)

Penningmeester: Harald Tijink (penningmeesterdb@nagele.nl)

Secretaris: Heleen van Boven-van Dijke (dorpsbelang@nagele.nl)

Algemene bestuursleden: Annemiek Vlaming, Josita Tichelaar, Gerda Sloothaak

Het bestuur vergadert 10x per jaar en 1x per jaar vindt de jaarvergadering plaats. De notulen van de vergaderingen zijn op deze website te vinden.

Lidmaatschap

Iedere inwoner of ex-inwoner van Nagele kan lid worden van Vereniging Dorpsbelang Nagele. De jaarcontributie bedraagt € 10,- voor een gezin en € 7,-  voor alleenstaanden. Dorpsbelang verwelkomt graag zoveel mogelijk leden! Dan kunnen we namelijk zoveel mogelijk voor Nagele betekenen en organiseren. Lid worden kan door een mailtje te sturen naar de secretaris via dorpsbelang@nagele.nl.

 

De notulen van de laatste jaarvergadering vindt u hier:

Notulen Jaarvergadering DB 7 April 2022