Dorpsbelang

Doelstellingen Dorpsbelang Nagele

 • Dorpsbelang behartigt de belangen van de inwoners van Nagele.
 • Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp en buitenwegen.
 • Dorpsbelang bevordert een goede communicatie tussen inwoners, verenigingen en de middenstand, onder andere door het onderhouden van een website waarop elke inwoner, vereniging en onderneming uit Nagele zelf nieuwtjes, mededelingen en informatie kan inbrengen.

Taken

 • Dorpsbelang heeft nauwe contacten met de gemeente NOP en eventueel met andere overheden en instanties.
 • Dorpsbelang faciliteert de feestcommissie om activiteiten te organiseren zoals koningsdag en dorpsfeest. Het vogelschieten tijdens dorpsfeest wordt georganiseerd door dorpsbelang.
 • Het tulpenmozaïek wordt door dorpsbelang gecoördineerd.
 • Dorpsbelang organiseert jaarlijks in samenwerking met IGW de plantjesdag en probeert de inwoners te stimuleren tot het actief deelnemen aan opschoondagen zoals NL Doet.
 • In 2021 zijn de activiteiten beperkter ivm de COVID-19 maatregelen

Het bestuur

Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit leden die inwoner zijn van Nagele. De zittingstermijn is 4-2-2 jaar. Het bestuur vergadert 11x per jaar en 1x per jaar vindt de jaarvergadering plaats. De notulen van de vergaderingen zijn op deze website te vinden.

 • Voorzitter: Gerwin Kets
 • Penningmeester: Rob Persoon
 • Secretaris: Sabrina Schouten (dorpsbelang@nagele.nl)
 • Algemene bestuursleden: Annemiek Vlaming, Josita Tichelaar, Gerda Sloothaak, Leon Bovée, Hans van de Klundert

Lidmaatschap

Iedere inwoner of ex-inwoner van Nagele lid mag lid zijn van Vereniging Dorpsbelang Nagele. De jaarcontributie bedraagt € 10,- voor een gezin en € 7,-  voor alleenstaanden. Dorpsbelang verwelkomt graag zoveel mogelijk leden! Dan kunnen we namelijk zoveel mogelijk voor Nagele betekenen en organiseren. Lid worden kan door een mailtje te sturen naar de secretaris via dorpsbelang@nagele.nl.