Dorpsmagazine Nagelezen en het corona virus

In verband met de maatregelen die we allen in acht dienen te nemen, vinden wij het niet verantwoord onze vrijwilligers bijeen te roepen om het maandelijks magazine voor u te vouwen, nieten en te verspreiden.

Bovendien zijn alle activiteiten in Nagele e.o. afgelast en de openbare gebouwen gesloten.

Dus ook in mei verschijnt geen Nagelezen.

Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Let op elkaar en houd afstand!!!

Bestuur Ver. Dorpsmagazine Nagelezen

(Fenna, Bert en Ina)