Dorpsmagazine Nagelezen en het coronavirus

In verband met de maatregelen die we allen in acht dienen te nemen, vinden wij het niet verantwoord onze vrijwilligers bijeen te roepen om het maandelijks magazine voor u te vouwen, nieten en te verspreiden.

Bovendien zijn alle activiteiten in Nagele e.o. afgelast en zijn de openbare gebouwen gesloten.

Daarom verschijnt in april geen Nagelezen.

Tip: bewaar uw Nagelezen van maart voor belangrijke telefoonnummers.

Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Let op elkaar en houd afstand!!!

Bestuur Vereniging Dorpsmagazine Nagelezen

(Fenna, Bert en Ina)