Dorpsoverleg: wat speelt er op dit moment in Nagele?

Komt u ook naar het dorpsoverleg op donderdag 28 oktober 2021 om 20.00 uur in het MFC?

Nu het weer mag wil Dorpsbelang u graag bijpraten over de ontwikkelingen in het dorp en waar ze mee bezig is. Dorpsbelang hoort graag van u over ontwikkelingen in het dorp, laten we elkaar informeren.

Op deze avond zal de werkgroep “de toekomst van MFC het Rietveld 2.0” een uitgebreide presentatie geven over de plannen, de ontwerp schetsen die zijn gemaakt en de actuele stand van zaken rondom het MFC. Ondanks corona is er niet stil gezeten.

De avond zal er als volgt uit zien:

  • Opening
  • Rondje langs de hofjes/buitenwegen/ buurtverenigingen
  • Presentatie MFC het Rietveld 2.0
  • Rondvraag

Dorpsbelang en de Werkgroep MFC het Rietveld 2.0 hopen zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de hofjes/buitenwegen, buurtverenigingen en andere Nagelezen te mogen verwelkomen.