Draaiorgelklanken…

Vrijdagavond jl werd ons in duister gehulde dorp verblijd met de heuse klanken van het draaiorgel , Winnetou’ uit Emmeloord die een rondgang maakte door de hofjes. De Winnetou is eigendom van de familie van Veen.

Voor Alles Door Alles is het motto van de ledenvereniging Oud en Nieuwe Land en die maakten het mede mogelijk dat de Winnetou toepasselijke klanken liet horen als onderdeel van de Kersttijd. Met de draaiorgelmuziek op de achtergrond had de redactie van Nagele online nog een informatief gesprek. Helaas had dit plaats in alles verhullende duisternis van de Lucernehof en daardoor is de zichtbaarheid niet optimaal. Waarvoor onze excuses.