Een update van Dorpsbelang

Het verslag van de Leefbaarheidsvergadering van 27 oktober 2022 door Dorpsbelang Nagele:

Wat leuk om te zien hoeveel dorpsbewoners aansloten op de leefbaarheidsvergadering van 27oktober. Tijdens deze avond zijn wij meegenomen door hetgeen wat er speelt in de verschillende verenigingen die ons dorp rijk is:

  • Het MFC liet zien hoe de punten van de leefbaarheidsvergadering van 2017 zijn omgezet naar acties. Met nog maar 10% van de kosten te dekken verwachten we dat in april 2023 de eerste bouwacties kunnen worden gestart. Wat een prestatie! Wil je meer weten? Op 8 december wordt er een gebruikers avond georganiseerd
  • Museum Nagele verwelkomt elk jaar weer meer bezoekers. Opvallend hierin zijn de internationale groepen die steeds meer komen. Eind November staat Nagele te kijk weer gepland en in 2023 zal het 25-jarig jubileum worden gevierd. Nieuwe vrijwilligers, vrienden en donateurs zijn nog altijd welkom
  • We werden bijgepraat over het geld wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld omdat Nagele een bijzonder erfgoed is: de erfgoeddeal. De aanjager zorgt dat het geld op de juiste manier besteedt wordt en dat alles eind 2023 gerealiseerd is. Investeringen worden o.a. gedaan in het dak van het museum en de exposities, het ontwerp van de buitenruimte van het Rietveld en informatievoorziening voor buiten het dorp.
  • De Vrouwen van Nu informeerde ons over hun 70 jarig jubileum en de leuke activiteiten die zij met elkaar beleven. Voor het jaarlijkse uitje zijn alle vrouwen welkom!
  • Ook de directeur van Polderwijs gaf ons inkijk in zijn school. De school die buiten de kaders werkt, waar alle kinderen van 4 tot 21 de kans krijgen zich te onwikkelen en vrijheid en gelijkwaardigheid voorop staan. Kinderen vanuit Nagele zijn er nog niet aangesloten, maar voel je welkom om eens te komen kijken!
  • De groenbrigade verwelkomt ook gaag meer vrijwilligers om 1x in de 2 weken op een woensdagochtend enkele groenperken te onderhouden.
  • Met Nakala gaat het goed, zij kunnen veel enthousiaste leden verwelkomen voor de gym, bodyfit, badminton en volleyball lessen en wedstrijden. Het badminton team kan wel wat versterking gebruiken dus loop gerust eens binnen op de woensdag. En mocht je een sport missen in Nagele, meldt dat; er is nog een avond vrij! En hebben jullie de nieuwe sporttoestellen al zien staan bij het MFC?
  • Energiek Nagele gaf ons inzicht in de toekomstige plannen: In 2024/2025 het hele dorp op het warmtenet via een buffer op de ijsbaan is het plan. Maar eerst van start met 60 woningen vanaf April 2023! 30 november is er een info avond in het Rietveld en mocht je graag je steentje bij willen dragen? Energiek Nagele heeft wat vacatures openstaan.

Jullie lezen het, een dorp dat leeft! In de rondvraag werden nog enkele vragen gesteld en ideeen geopperd om de leefbaarheid en de communicatie hierover verder te verbeteren. Wij zullen kijken waar we opvolging aan kunnen geven tijdens onze dorpsbelangvergaderingen. Via de website, www.nagele.nl, en de Nagelezen zullen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Maar mocht je vragen hebben; stuur dan gerust een mail (dorpsbelang@nagele.nl) of spreek 1 van ons aan.

Iedereen die berichten of nieuws voor Nagele wil delen:

Berichten voor de website, www.nagele.nl, kunt u sturen naar redactie@nagele.nl

Berichten voor de Nagelezen kunt u sturen naar nagelezen@nagele.nl