En de Schutterskoningin is….

Altijd weer spannend…. wie is de Schutterskoningin?
Wie mis je…. we staan te wachten… ik zie de buurvrouw… dus jij bent het niet… wie dan wel?

De Schutterskoning (Willem Sijtsma) moest eerst toestemming vragen aan de Schutterskoningin of haar identiteit bekend gemaakt mocht worden. Dit in het kader van de nieuwe privacy wet… en het mocht: Géke v.d. Vlekkert is onze nieuwe Schutterskoningin !

Geheel is stijl.. in passende kleding, koets en paard !