Extra vergadering Dorpsbelang

In de jaarvergadering van 6 april j.l. waren er helaas onvoldoende leden van Dorpsbelang Nagele aanwezig om de door ons voorgestelde statutenwijziging door te voeren.
Om die reden zijn wij volgens de huidige statuten genoodzaakt om een nieuwe vergadering te beleggen.

Op woensdag 26 april 2017 om 20.00 uur beleggen wij opnieuw een Algemene Ledenvergadering met als doel om het concept van de gewijzigde statuten aan onze leden
voor te leggen.

Agenda:
1. Welkom en mededelingen
2. Statutenwijziging
3. Rondvraag
4. Sluiting

Graag zien wij de leden van Dorpsbelang aanstaande woensdag om 20.00 uur in Het Rietveld!