Gemeente neemt grond in optie voor uitbreiding Nagele

De gemeente Noordoostpolder heeft het voorkeursrecht aangevraagd op een stuk landbouwgrond van bijna 20 hectare bij Nagele. Het perceel ligt ten oosten van het huidige dorp en ten noorden van de Schokkerringweg. De gemeente wil het perceel in de toekomst kopen voor woningbouw. De gemeenteraad van Noordoostpolder moet binnen drie maanden instemmen met het opleggen van het voorkeursrecht. Als dit gebeurt, mag de eigenaar de grond niet verkopen zonder deze eerst aan de gemeente Noordoostpolder aan te bieden.

Volgens de gemeente kwam in gesprekken met dorpsbelang Nagele de behoefte aan woningbouw duidelijk naar voren. Er is veel vraag naar woningen in het dorp. In de bestaande kern zijn geen locaties meer beschikbaar. Hoeveel woningen er gebouwd gaan worden, is nog niet bekend.

De locatiekeuze is besproken met een vertegenwoordiging van dorpsbelang en met het zogenoemde Kwaliteitsteam. Daarin zitten vertegenwoordigers van de gemeente en van het Rijk. Het team adviseert over de architectonische, ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit in Nagele. Het dorp met de platte daken en de zo herkenbare hofjes heeft een bijzondere historie en die moet in ere worden gehouden. In de jaren vijftig is Nagele ontworpen door beroemde architecten als Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld en de tuinarchitecte Mien Ruys.