Gemeente sluit grondovereenkomst ontwikkeling locatie Schokkererf

De gemeente sluit met ontwikkelaar Schokkererf BV een grondovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Schokkererf in Nagele. Op termijn kunnen hier appartementen en commerciële ruimten komen. De handtekeningen worden binnenkort gezet. Het Schokkererf moet, met de locatie Noorderwinkels, het visitekaartje worden van Nagele. Dat heeft het college deze week besloten. Wethouder Suelmann: “Ik ben blij met dit nieuwe perspectief voor Nagele en in het bijzonder voor de locatie Schokkererf”.

Voor het dorp Nagele is een zogenoemd ontwikkelperspectief gemaakt. Daarin staat onder andere omschreven dat de locatie Schokkererf moet worden herontwikkeld. Voor Nagele is het van belang dat het zogeheten ‘kerngebied’ wordt verkleind en levendiger wordt. De locaties Noorderwinkels, Schokkererf en Zuiderwinkels vormen samen het kerngebied.Verkleining van het kerngebied is tot op heden niet gelukt. De gemeente heeft in 2010 wel het Schokkererf gekocht. De locatie Noorderwinkels wordt herontwikkeld voor woningbouwkavels als het bestemmingplan vastgesteld wordt . Hiervoor kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de gemeente via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl De panden van de Zuiderwinkels zijn gerestaureerd en de openbare ruimte wordt heringericht.

Passend plan
Schokkererf BV heeft een plan gemaakt met appartementen en commerciële ruimten, dat past binnen de eisen die het kwaliteitsteam en de gemeente stelt. Door het sluiten van de overeenkomst kan de ontwikkeling van het kerngebied een stap verder gebracht worden.

Bestemmingsplan herzien nodig
Voor uitvoering van het plan is herziening van het bestemmingsplan nodig. Daarom spreken partijen het voornemen uit om te komen tot een herontwikkeling van de locatie Schokkererf. De ontwikkeling is immers sterk afhankelijk van de verkoop van de appartementen en commerciele ruimten. Partijen geven elkaar voor het definitief wel / niet doorgaan van deze ontwikkeling twee jaar de tijd.