Groenbrigade ruimt op

Dit jaar heeft de Groenbrigade weer het initiatief genomen om ons dorp op te schonen.
Met ondersteuning van dorpsbewoners en voorzitter van het Dorpsbelang is het hele dorp doorkruist.
Op de foto is het resultaat te zien. Fantastisch weinig.
Jammer dat achter de woningen van de Lucernehof groot afval wordt gedumpt.
Dit was voor de mensen niet weg te halen.
Hopelijk kan de gemeente daar wat ondersteuning aan geven.

Met vriendelijke groet,

De Groenbrigade Nagele