Het mysterie van Nagele

Promovendus drs. Yftinus T. van Popta gaf afgelopen donderdag in Museum Nagele een interessante presentatie met de titel

, Verdronken  dorpen in de Zuiderzee’ Er was een grote opkomst en de aanwezigen luisterden geboeid naar wat

Yftinus te vertellen had. Deze stond ook uitvoerig stil bij het mysterie Nagele en bij het pas gevonden scheepswrak in de

NOP. Vanaf heden is in het Museum Nagele ook een kleine expositie over het verdronken Nagele te bezichtigen. Van deze

interessante bijeenkomst maakten wij bijgaand videoverslag.