Het mysterie van Nagele…..!!

Donderdagavond 7 juni is het zover! Het mysterie van Nagele wordt ontrafeld in Museum Nagele door drs. Yftinus van Popta. Vooraf gegaan

door Le Chapel uit Kraggenburg, een groep vrijgevochten muzikanten, volgt de onthulling van de Waterwijzer…..Wist u dat Nagele al bestond

in het jaar 1300 en tijdens een zware stormvloed in de golven verdween? Morgen, donderdagavond 7 juni a.s. van 19.15 tot 22.00 uur hoort en ziet

u ALLES!  Komt allen naar Nagele !