Hoe gaat het met het scheiden van jouw afval?

Op 1 januari 2021 stapte gemeente Noordoostpolder over op recycle-tarief. Met recycle-tarief
wordt de goede afvalscheider beloond en anderen worden uitgedaagd beter hun best te doen.
Een jaar na de start zijn de resultaten zichtbaar. Het fijn en grof huishoudelijk afval is met 27
procent gedaald. Dat betekent per inwoner maar liefst 40 kilo minder restafval. Inwoners hebben
hiermee een flinke CO2 besparing gerealiseerd. De vermindering van restafval van alle inwoners
samen staat gelijk aan de uitstoot van een auto die 17,1 miljoen kilometer rijdt

Minder restafval
In 2020 werd er per inwoner 142,3 kilo restafval ingezameld. In 2021 nog maar 102,6 kilo. Minder
restafval betekent meer recyclebare grondstoffen. Zo steeg de hoeveelheid ingezameld plastic, blik en
drinkpakken met 9 procent. Ook gft en etensresten en papier laten een stijging zien. De hoeveelheid
gescheiden glas is zelfs met 21 procent gestegen. Gertjan de Waard, directeur Inzameling HVC: “De
cijfers laten zien dat de afvalscheiding in Noordoostpolder is verbeterd sinds recycle-tarief. Het was
voor veel mensen even wennen, maar inwoners van Noordoostpolder hebben het heel erg goed
gedaan! We krijgen berichten van inwoners die de restafvalbak zelfs maar twee keer hebben
aangeboden. Dat is misschien niet voor iedereen haalbaar, maar het laat zien hoe weinig restafval er
écht overblijft als je afval goed scheidt.”.

Minder vaak de restafvalbak laten legen
Recycle-tarief is een nieuwe manier van berekenen van de afvalstoffenheffing. Gemeente
Noordoostpolder koos voor invoering van recycle-tarief om de goede afvalscheiders in de gemeente te
belonen en om anderen uit te dagen beter hun best te doen. Inwoners die hun afval goed scheiden
houden minder restafval over en betalen daardoor ook minder. Afgelopen jaar lieten inwoners van deze
gemeente hun restafvalbak veel minder vaak legen. Dit is te zien aan het zogenoemde
‘aanbiedpercentage’. Afgelopen jaar was het aanbiedpercentage gemiddeld 51%, iedere keer dat het
restafval wordt opgehaald zet slechts de helft van de inwoners hun bak aan de weg. Inwoners denken
dus bewust na of de restafvalbak geleegd moet worden of dat deze nog een ronde kan blijven staan.

Hoe gaat het bij u? Digitale inloopavond op 16 februari
HVC en gemeente Noordoostpolder zijn benieuwd naar uw ervaringen. Hoe gaat het bij u thuis met het
scheiden van afval? Waar bent u het afgelopen jaar tegenaan gelopen? Misschien heeft u nog wel een
goede tip om het komend jaar minder restafval over te houden. Daarom is er op woensdag 16 februari
2022 een digitale inloopavond. Wij horen graag uw ervaringen van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk
ook vragen, opmerkingen of tips rondom het scheiden van afval en het recycle-tarief kunnen besproken
worden deze avond. U kunt zich aanmelden voor deze avond via communicatie@hvcgroep.nl (o.v.v.
Noordoostpolder).

Angélique Michel (woont in Emmeloord) vertelde in november: “Ik ben nu bezig met de derde restafvalbak van dit jaar, we hebben hem dus nog maar 2 keer aan de weg gezet!”