Hoe kunnen we samen de overlast van hondenpoep verminderen

Beste inwoners (hondenbezitters) van Nagele !

Hondenpoep staat in de top 3 van overlast die bewoners ervaren, naast te hard rijden en parkeren. De gemeente heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 3 honden prullenbakken (speciaal voor de uitwerpselen van uw hond) voor uw dorp Nagele.
In Nagele zijn er op dit moment 3 plekken aangewezen waar u uw hond los mag laten lopen. Maar voor de gehele bebouwde kom geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Daarom zou het mooi zijn om langs de losloop gebieden een hondenpoepafvalbak te plaatsen.

Om met u als hondenbezitter/bewoner tot een gedragen oplossing te komen waar wij de hondenpoepbakken kunnen plaatsen vragen wij uw medewerking. Ook inwoners van Nagele zonder honden zijn van harte uitgenodigd.

Rondje dorp

Op zaterdag 2 maart 2019 om 09.30 uur willen wij u vragen met ons (gemeente en dorpsbelang) een rondje door het dorp te doen. (verzamelen bij de SPAR winkel)
Wij willen met u kijken of de losloop gebieden nog wel aansluiten bij de wensen en waar we de bakken moeten plaatsen. Wellicht moeten we na inventarisatie de losloop gebieden gaan aanpassen.

Voor de duidelijkheid hierbij nog even een paar spelregels voor u als honden bezitter.

Aanlijnplicht:

Lijn uw hond aan binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden.

Opruimen hondenpoep:

Ruim hondenpoep op wanneer uw hond op een publiek toegankelijke plek poept, ook in de losloopgebieden.

Meenemen opruimmidden:

Neem altijd een opruimmiddel mee als u uw hond uitlaat. Een opruimmiddel is bijvoorbeeld een zakje. Als u een zakje gebruikt vragen we u deze in uw huisvuilcontainer te doen. Desnoods kan u het zakje, goed gesloten, deponeren in een afvalbak langs de weg.(straks de honden poep bakken).

Niet betreden:

Kom niet met uw hond op een kinderspeelplaats, speelveld, trapveldje, dijk of strand.

Niet naleven van de regels:

De buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond losloopt waar dit niet mag, de uitwerpselen niet opruimt of geen opruimmiddel kan laten zien als de Boa hierom vraagt, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.

Wij zien u graag op zaterdag 2 maart 2019, 09.30 uur, locatie Voorhof SPAR.
Met vriendelijke groeten,
Klaas Jan Loosman, gebiedsregisseur gemeente (k.loosman@noordoostpolder.nl)