Hoe zou jij willen wonen in Nagele?

Dit is een bericht namens dorpsbelang Nagele over het wonen in het toekomstige Nagele. 

Over een aantal jaren komt ten oosten van het dorp nieuwbouw. Daarvoor gaan we de komende tijd bezig met voorbereiding, zoals planvorming en het bestemmingsplan. Vooraf willen we samen met Dorpsbelang Nagele weten voor wie we moeten bouwen. En wat toekomstige bewoners aan woonwensen hebben. Dorpsbelang Nagele verwerkt de informatie in de dorpsvisie. Als gemeente nemen we jouw wensen mee in de verdere ontwikkeling van nieuwe woningen voor het dorp.

Aan welk type woning heb jij behoefte? Hoe zie jij je in de toekomst in Nagele wonen? Groter, kleiner, levensloopbestendig? Graag horen we je mening. Vul de enquête voor 10 april in op https://www.noordoostpolder.nl/woonwensennagele