Kan extra hulp van de robot ook?

Op donderdagavond 17 november a.s staat de aanwezigheid en toepassing van de robot in de zorg centraal in de avond van Vrouwen van Nu Nagele.
Iedereen die hier meer over wil weten is van harte welkom in MFC ‘het Rietveld’ Ring 19, Nagele.
Aanvang van de avond 20.00 uur. Kosten € 3,00 voor koffie/thee

Willen we de robot de baas blijven? Zo ja hoe doen we dat?
Zien we kansen of juist bedreigingen?
Wat verwachten we, een zorgrobot, een knuffelhondje, een robotstofzuiger, een robotrollator en wie gaat dat betalen?
Wat krijgen we; een robot die bepaalt wat we wel en niet mogen of juist wel moeten doen of een robot voor de vieze en gevaarlijke klussen?

We kijken naar de film ‘Ik ben Alice’ die laat zien hoe een robot de harten verovert van een paar oudere dames en zelfs gezellig foto’s met een van hen gaat bekijken. Vertegenwoordigers van Philadelphia, waaronder Xenia Kuiper, komen vertellen hoe gewerkt wordt aan de ontwikkeling van robots die ingezet gaan worden bij de zorg van hun cliënten.

De robot kan ook in de zorg extra hulp bieden.
Altijd zal persoonlijke aandacht nodig blijven naast de nieuwe technologie.
Voor meer informatie www.vrouwenvannu.nl/nagele of ajgeluk@solcon.nl of 0527-652562 (Anjo Geluk)