Kernproject Energiek Nagele succesvol

De woningen aan de Ring worden sinds midden december verwarmd met het warme water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen of voor het warme water voor douche en afwas. De Kernvariant draait daarmee nu ruim een maand en het systeem functioneert boven verwachting, er zijn geen noemenswaardige problemen opgetreden. De warmte van afgelopen zomer die in de ondergrondse buffer werd opgeslagen is samen met de warmtepomp in de technische kleder voldoende voor het verwarmen van alle 8 woningen en gebouw de Acht. We hebben daarmee een unieke, eigen warmtevooziening in het dorp die onafhankelijk is van de gasprijs.

Nu het ernaar uitziet dat alles goed werkt worden er plannen gemaakt om ook andere woonhoven te gaan voorzien. Energiek Nagele heeft verschillende hoven op het oog maar de vervolgstappen worden natuurlijk ook in overleg met de gemeente en Mercatus genomen. De komende tijd zijn er keukentafelgesprekken met bewoners en we willen in maart een informatieavond organiseren (onder voorbehoud van coronamaatregelen).

Voor meer informatie of een (gratis) boekje over dit project neem contact op met Rutger Bergboer; 0616600477. Of bekijk de website: https://www.energieknagele.nl/

foto: Sytze Bakker