Kijk en leesboek in Museum Nagele

Kijk- en leesboek ‘Mijn Holland’ van Jan Renette verkrijgbaar in Museum Nagele

In 2018 vierden we dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet werd vastgesteld. Met deze wet werd het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely te gaan uitvoeren. Zonder deze Zuiderzeewet was er geen Afsluitdijk, geen Noordoostpolder en ook geen Nagele geweest.
Tijdens de viering van 100 jaar Zuiderzeewet heeft Jan Renette zijn boek ‘Mijn Holland – Tussen Land en Zee. Geschiedenis van Zuiderzee tot IJsselmeer’ gepresenteerd. Nu is dit interessante kijkboek, gedocumenteerd met geschiedschrijving en geïllustreerd met prachtige foto`s ook in Museum Nagele verkrijgbaar.

‘Mijn Holland – Tussen Land en Zee. Geschiedenis van Zuiderzee tot IJsselmeer’
Jan Renette besteedde voor ‘Mijn Holland’ tien jaren aan fotograferen, boeken verzamelen en documenteren. In dit boek neemt hij de lezer mee van het prille begin van ons waterland naar het hier en nu. Hij beschrijft de ecologische geschiedenis van onze mondiaal zeldzame ‘wetlands’, waar water en land elkaar actief in evenwicht houden. Ook geeft hij inzicht in het leven met én de eeuwigdurende strijd tegen het water van een land dat voor een derde deel onder de zeespiegel ligt en sinds de 15e eeuw al dijken bouwt. In beeld en verhaal schets hij het terugwinnen van het land met poldermolens, de economische welvaart in de Gouden Eeuw met de VOC en WIC en het einde van de Zuiderzee, met daaraan verbonden het einde van alle maritieme tradities. Jan raakte voor dit project geïnspireerd door de reis die de Franse historicus Henry Havard beschrijft in zijn boek ‘La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée’. Een reis die hij in 1873 maakte op een tjalk rond de Zuiderzee. Jan maakte deze reis 140 jaar later opnieuw, op een historische Zuiderzeebotter.

Voorwoord van CdK Flevoland
In zijn voorwoord schrijft Commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek, over dit boek:
De Zuiderzeewet van 1918 biedt Nederland bescherming tegen de gevaren en grillen van de zee. In een immens project wordt de Zuiderzee tot IJsselmeer en worden grote delen ervan ingepolderd. Dat zorgt voor veranderingen voor de natuur, de visserij, de mens en het grondgebruik in de wijde regio.
Dit naslagwerk brengt de unieke geschiedenis van het IJsselmeergebied in al zijn facetten prachtig in beeld. De liefde voor zijn geboortegrond en passie voor fotografie komen voortreffelijk tot uiting in dit werk van Jan Renette. Met kronieken van historische steden langs de kust van de voormalige Zuiderzee tot de dynamiek van het ‘nieuwe land’ van de polders in Flevoland.

Wie is Jan Renette?
Jan Renette is schrijver en fotograaf. Hij woont al 22 jaar in Frankrijk waar hij auteur is van drie boeken; twee over de eilanden en forten in de Charente-Maritime en één over Toulouse. Zijn moederland Nederland houdt echter altijd een bijzondere plek in zijn hart en daarom is het niet verwonderlijk dat zijn vierde boek over Nederland gaat.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl en www.janrenette.com