Ludieke actie tegen snelheidsduivels op Sluitgatweg

Bewoners van de Sluitgatweg te Nagele zijn het sluipverkeer zat!

Al enige weken wordt deze weg geteisterd door het vele sluipverkeer als gevolg van de afsluiting van de Schokkerringweg in verband met het ongeval met de brandstoftankauto op 8 oktober j.l.
Bij dit ongeval scheurde een tankauto met tienduizenden liters brandstof open, wat een forse bodemverontreiniging tot gevolg had.
Men is reeds drie weken bezig met sanering en onlangs is bekend geworden dat de vervuiling ernstiger is dan gedacht en dat de werkzaamheden nog weken, zo niet maanden in beslag zullen nemen.

Hoewel overal wordt aangegeven, dat de Schokkerringweg afgesloten is voor doorgaand verkeer, ontdekken steeds meer weggebruikers de sluiproute via de Sluitgatweg.
De Sluitgatweg is een relatief smalle weg, zonder fietspad en de maximum snelheid bedraagt voor deze weg 60 km per uur.
Deze maximumsnelheid wordt aan de lopende band overtreden, niet zelden razen auto’s met 100 – 120 km per uur over de Sluitgatweg… de verloren tijd vanwege het omrijden moet natuurlijk ingehaald worden (helaas)….
Dit zorgt voor onverantwoorde situaties voor met name fietsers/fietsende kinderen. Moeten er eerst ongelukken gebeuren vragen de buurtbewoners zich af?

Omdat klagen bij gemeente en politie tot op heden nog weinig resultaat heeft opgeleverd, zijn de bewoners van de Sluitgatweg een ludieke protestactie begonnen: bij veel inritten zijn (kinder)fietsen geplaatst om zodoende de snelheidsovertreders erop te wijzen dat hun rijgedrag onverantwoord is ten opzichte van de bewoners en met name de fietsende medeweggebruikers.