Mercatus gaat woningen opknappen!

Het betreft de huurwoningen aan de Gerstehof, Lucernehof en de Ring die in aanmerking komen voor een ,make-over’ omdat er steeds meer gebreken aan het licht komen. Om er enkele te noemen:

De gevels zijn vies

De ventilatie boxen klapperen luidruchtig

Veel huizen worden niet goed warm

De kozijnen zijn verrot en de voordeuren klemmen. Dan is er nog de hoge energierekening…

Voorwaar, het is de hoogste tijd dat hier wat aan gedaan moet worden. Dinsdagavond jl was er voor de bewoners een hoorzitting onder leiding van Mercatus’ Janneke de Bruin om samen met de bewoners een lijst van gebreken te maken. In de maand februari (2020) komt Mercatus dan met een plan van aanpak en zullen de uitkomst met huurders besproken worden. Huurders Participatie heet dat. Bovenaan de lijst met wensen staat met stip : de huren moeten laag blijven !!

Waarvan acte !