Nagele in beweging

Nagele is in vele opzichten volop in beweging. Waar jaren van plannen maken aan vooraf is gegaan wordt langzaam maar zeker werkelijkheid. De nieuwe woningen op de voormalige Noorderwinkels, de in gebruik genomen appartementen op het Schokkererf en de aanstaande verbouwing van het MFC 2.0. In de plannen voor het MFC 2.0 zetten we ook in op sport & beweging. Dit is dan ook de eerste zichtbare stap die bij het MFC gerealiseerd gaat worden.

De komende weken zullen er voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van het sport & beweging park bij het MFC. Eerst de ondergrond/verharding en vervolgens worden de sporttoetstellen geplaatst. De toestellen worden direct tegen het MFC-plein aangelegd. Hiervoor zal de heg en bankje worden verplaatst.

Dit bewegingspark door de financiële bijdrage van de inwoners van het dorp, dorpsbelang, gemeente Noordoostpolder en andere fondsen mogelijk gemaakt. Het bewegingspark is dan ook voor ons alle inwoners van Nagele. Samen met Nakala, de scholen en de gemeente zullen er activiteiten met en rondom de toestellen georganiseerd gaan worden. Over deze activiteiten en over de opening van het park wordt binnenkort aanvullende informatie verstrekt.

De voorbereiding voor de verbouwing zijn ook volop in beweging. Op dit moment wordt er met leverancier gewerkt aan het voorbereiden van opdrachten, het verkrijgen van materialen en het plannen van het werk. De vraag in de markt is groot – hier zit voor de werkgroep dan ook een grote uitdaging. De bouwactiviteiten kunnen dit najaar nog niet gestart worden – dit betekent dat het MFC tot het eind van dit jaar voor alle activiteiten volop gebruikt kan worden. Voor het maken van afspraken voor een bijeenkomst, evenement kan er gemaild worden naar info@hetrietveld.nl

Werkgroep MFC van de Toekomst & Nakala