Nagele in beweging

28 januari 2021

Maandag 25 januari, een stralende winterdag in Nagele. Een dag ook die volgens sommige websites ‘de somberste dag van het jaar’ was. Een perfecte dag dus om de inwoners van Nagele te verrassen met een envelop met inhoud…

Al enige tijd is een actieve groep bewoners (onder andere Dorpsbelang) en professionals van de gemeente, Carrefour, Mercatus en Kwintes (GGZ) bezig met ideeën hoe inwoners van Nagele meer contact met elkaar kunnen maken. Belangrijk in deze corona-tijden, maar sowieso belangrijk voor het samen leven in het dorp. Alles begint bij contact, zo schrijven de initiatiefnemers in een ‘bericht aan de Nagelezen’. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: iemand die naar je zwaait, even helpen bij een kleine klus of boodschappen voor iemand meenemen.

De envelop met inhoud die in het héle dorp (ruim 500 huizen) werd bezorgd vroeg met name aandacht voor Nagelezen die (psychisch) kwetsbaar zijn, en soms moeite hebben om aansluiting te vinden in het dorp. Dat klinkt misschien zwaar, maar in de envelop was van alles te vinden om het licht en leuk te maken: een zakje cup-a-soup Snert voor alle Nagelezen, gedoneerd door Spar van Slooten; een bouwplaat waarmee je een écht Nagelees huisje (mét plat dak!) kan knutselen en een open uitnodiging om op 3 maart in het Rietveld met elkaar te praten over psychische kwetsbaarheid in Nagele en hoe je daar samen mee aan de slag kan. Mooi is dat bij dit initiatief ook mensen die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid uit Nagele betrokken zijn.

De enveloppen-actie in Nagele is uniek: een heel dorp dat wordt opgeroepen aan de slag te gaan met dit thema. En dit is nog maar het begin. Het MFC Rietveld wordt nieuw leven ingeblazen, de buurtverenigingen krijgen weer een rol in het onderhouden van de leefbaarheid voor álle Nagelezen. 2021 wordt een bijzonder jaar in Nagele…

Meer weten over dit initiatief, meedoen of deelnemen aan de avond op 3 maart in het Rietveld? Neem contact op met Daniël Duijff (Daniel.Duijff@kwintes.nl), Atalja Visser van Carrefour (atalja.visser@carrefour.nu) of Klaas Jan Loosman van de gemeente (k.loosman@noordoostpolder.nl). En houd ook vooral de website van Nagele in de gaten: www.nagele.nl.