Nagele krijgt ruim vijf ton voor de ontwikkeling van het dorp.

Het doel is om bewoners en bezoekers bewust te laten worden van de specifieke historie, de bijzondere architectuur en de samenhang met plekken als Urk, Schokland en het Waterloopbos.

Met het geld wordt onder meer een fietspad aangelegd tussen Nagele en Schokland. Ook komt er een uitkijktoren in Nagele die uitzicht geeft over de iconische platte daken en Schokland. Het museum wordt gemoderniseerd en in het multifunctionele centrum Rietveld komt horeca.

Wethouder Marian Uitdewilligen is blij met de bijdrage: ”Ik verwacht dat inwoners van Nagele sociaal en economisch profijt gaan krijgen van deze rijksbijdrage. Door verbetering van het voorzieningenniveau en het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Het doel is om deze manier Nagele in de volle breedte een positieve impuls te geven.”

De 508.000 euro is afkomstig uit de Erfgoed Deal. Dat is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.

De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. De erfgoed Deal omvat nu in totaal 25 projecten.

De nieuwe projecten

In totaal hebben voor de huidige ronde 11 projecten een aanvraag ingediend, waarvan er 5 zijn toegekend: Stijlicoon Nagele (thema stedelijke groei en krimp), Kademuren Amsterdam, DU MOment des monuments (binnen het thema energietransitie en duurzaamheid), Velperweg Arnhem en Gebiedsontwikkeling Maassluis. Het gaat in totaal om financiële bijdragen van het Rijk van ruim 3 miljoen euro waar gemeenten ook 3 miljoen tegenover zetten. Alle toegekende projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal en dienen ter inspiratie voor de plannen van toekomstige initiatiefnemers. Het programma loopt tot eind 2022; volgend jaar wordt nog tweemaal de mogelijkheid geboden om projecten in te dienen.

 

Thema’s en trends

Ook in coronatijd wisten initiatiefnemers het programmabureau goed te vinden. Dit is het derde uitvoeringsprogramma dat in coronatijd wordt gerealiseerd. Voor dit uitvoeringprogramma was de ambitie om meer in te zetten op de thema’s energietransitie en duurzaamheid en stedelijke groei en krimp.

Michiel Scheffer, voorzitter van de Stuurgroep Erfgoed Deal: ” In deze ronde leggen we de nadruk op slimme combinaties, dat vind ik een positieve ontwikkeling”.

‘Stijlicoon Nagele

In dit project vormen de bijzondere erfgoedwaarden van Nagele het uitgangspunt. De gemeente Noordoostpolder en partners maken deze de komende jaren beter beleefbaar door het verbeteren van de zichtbaarheid en het bewustzijn, door het leggen van verbindingen tussen verschillende erfgoedlocaties en partijen, door productontwikkeling en door marketing. Het doel is om op deze manier de leefbaarheid in Nagele een positieve impuls te geven.

Voor de volledige tekst:

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2021/10/06/vijf-nieuwe-projecten-in-de-erfgoed-deal

en

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/255974/nagele-krijgt-ruim-half-miljoen-euro-van-het-rijk