Nieuw convenant afgesloten voor Nagele

Vernieuwing van bijzonder dorp wordt voortgezet
(Persbericht Gemeente Noordoostpolder)

Gemeente Noordoostpolder en Mercatus hebben een nieuw convenant afgesloten voor Nagele voor de periode 2016 – 2021. Hierdoor is de uitvoering van (lopende) projecten verzekerd en kan de vernieuwing van dit bijzondere dorp worden voortgezet. Want veel van het oorspronkelijke Nagele is nog intact, maar na meer dan 50 jaar aan vernieuwing toe. In het convenant is een financiële bijdrage opgenomen van euro 1.043.000 voor Nagele.

Er is al eerder een convenant voor Nagele afgesloten voor de periode 2011 – 2015. Dat convenant ‘Behoud en herstel Nagele 2011-2015’ is intussen verlopen. Het convenant is geëvalueerd; een aantal projecten is nog niet afgerond. Dat maakt een nieuw convenant nodig.
Het Nieuwe Bouwen
Nagele is ontworpen in de jaren ’50 door architecten van “de 8” en de “Opbouw”. Nagele is zowel nationaal als internationaal bekend als voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna RCE) is Nagele aangemerkt als een van de 30 gebieden van nationaal cultuurhistorisch belang, representatief voor de Wederopbouwperiode (1940-1965).
Betrokkenheid stimuleren
Het geld wordt gebruikt voor het Uitvoeringslab Nagele, onderdeel groenstructuurplan voor het behoud en herstel van de woonomgeving van Nagele en verbetering van de leefbaarheid, kwaliteit en stimulering van de betrokkenheid van de bewoners bij de woonomgeving samen met de bewoners van de woonhoven.