Jaarvergadering Dorpsbelang Nagele

Afgelopen donderdag 6 april was de jaarvergadering van Dorpsbelang Nagele.
De vergadering was goed bezocht, maar er waren toch niet genoeg leden (minimaal 2/3 van de leden was vereist) om de voorgestelde statutenwijzigingen goed te keuren. Daarom moet er binnenkort een aparte vergadering worden belegd. Belangrijkste wijziging is de nieuwe bestuurstermijn: 1 x 4 jaar en daarna twee periodes van 2 jaar (het was tot nog toe 2 periodes van 4 jaar).

Nieuwe voorzitter

Rutger Bergboer nam afscheid als voorzitter van Dorpsbelang en is opgevolgd door Simon Doornbos.
De scheidend voorzitter werd op een leuke manier bedankt voor zijn tomeloze inzet en de mooie resultaten die hij samen met het bestuur de afgelopen jaren heeft bereikt. Rutger vertelde dat hij zich met veel plezier heeft ingezet voor het dorp. Hij zal nog steeds actief blijven voor Nagele, o.a. in het bestuur van “Energiek Nagele” dat zich inzet voor een duurzame besteding van de windgelden.

Veel nieuwe ontwikkelingen

De verdere uitrol van de herstructurering van ons dorp gaat gestaag door. Norman van den Ende nam afscheid als gemeentelijk projectleider voor Nagele. Norman werd bedankt voor de vele zaken die mede namens hem gerealiseerd konden worden en zijn enorme betrokkenheid bij ons dorp.
Auke van Slooten, de ondernemer van de Spar in ons dorp, stelde zich voor en vertelde hoe hij in Nagele terecht is gekomen. Het is goed om te weten dat hij zich zal inzetten om het assortiment in de winkel zodanig aan te passen dat zoveel mogelijk wensen van de klanten zullen worden gehonoreerd. Wel vroeg Auke de klanten in de winkel aan te geven wat ze missen of te komen met opmerkingen of suggesties.

Binnen afzienbare tijd zal er op het kerkhof een mooie klokken-stoel te bewonderen zijn. Piet van der Sar gaf alvast een preview, het gaat er schitterend uitzien.

De  aanpassing van het groen en de bestrating wordt verder voltooid; de Zuiderwinkels zijn opgeknapt, wel worden er nog huurders gezocht. De Noorderwinkels worden na de zomer afgebroken. De gemeente bezint zich nog op de ontwikkeling van woningen op deze locatie.
Johan van der Slikke gaf tekst en uitleg over de ontwikkelingen van de bouw van 14 appartementen en een commerciële ruimte. Een prachtig appartementen gebouw kan de plaats van het voormalige Schokkererf innemen.