Nul-kunst uit jaren 60 herleeft in Museum Nagele

Op zondag 6 maart vindt in Museum Nagele om 15 uur voor genodigden de opening plaats van de nieuwe expositie ‘1 + 1 = 0′. Op deze expositie herleeft de Nul-kunst uit de jaren 60.

Tegenover de emotionele, spontane schilderkunst van de Cobra-groep (o.a. Appel en Corneille), stelden de Nul-kunstenaars (o.a. Schoonhoven en Peeters) in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw, een afstandelijke en koele interpretatie van de werkelijkheid. Dat deden zij door afscheid te nemen van de schildersezel en zich toe te leggen op materialen die zich leenden om de essentie van de werkelijkheid weer te geven in seriële patronen, in herhalingen van vormen en zich verre te houden van emotie en schoonheid. Emotie leidt in de kunst al gauw tot goedkoop sentiment en schoonheid heeft -volgens dichter Lucebert- haar gezicht verbrand.

Vanaf 3 maart doen twee Flevolandse kunstenaars de ideeën van de Nul-kunst uit de jaren 60 herleven, zij het dat zij die ideeën wel in een geheel nieuw jasje steken. Ook in hun kunst draait het niet om emotie en schoonheid, maar om essentie, zoals die tot uitdrukking komt in de sterke ritmiek van herhaling en onderbreking van patronen.

Kunstenaar Henk van Beek stelde enkele jaren geleden vast dat hij los moest komen van wat hij door de jaren heen had aangeleerd en wat zo vanzelfsprekend voor hem was geworden: het conventionele, figuratief schilderen van stillevens, landschappen en portretten om zo een bepaald gevoel te kunnen weergeven. Nu maakt hij Nul-kunst: niets emotie en schoonheid, maar koele reliëfs (hij noemt ze atopieën). De materialen die hij hiervoor gebruikt zijn ongebruikelijk in deze moderne kunstvorm, o.a. isolatiemateriaal.

Moest Van Beek afleren om tot artistieke vrijheid te kunnen komen, bij de zeer jonge kunstenaar Ruben Stallinga is precies het omgekeerde het geval. Onbevangenheid is op hem zeker van toepassing. Daardoor is zijn werkwijze net zo bijzonder als het resultaat van zijn artistieke inspanningen. Waar gewoonlijk een kunstenaar begint met niets (een leeg doek b.v.), om van daaruit iets op te bouwen – of anders gezegd: van niets iets begint te maken – daar draait Stallinga deze logica om: zijn artistieke opbouw begint met concreet afbreken. Hij vlucht niet ín die materie (in zijn geval rastermateriaal), maar eruit en baant zich trefzeker en vol passie een weg.

Twee Nul-kunstenaars bij elkaar opgeteld blijft Nul, oftewel 1 + 1 = 0.

De expositie zal worden ingeleid door Jorrit van Bavel (kunstverzamelaar en bestuurslid van de Ahold Art Foundation), die in zal gaan op het ontstaan van dit nieuwe werk in relatie tot de Nul-beweging uit de jaren 60.

Voor de ingang van Museum Nagele zal tijdens de opening Nul-muziek te horen zijn.

Op zondag 17 april om 15 uur geeft Jorrit van Bavel in Museum Nagele ook een lezing naar aanleiding van deze expositie. De titel van deze lezing is ‘De geschiedenis van de Nul-kunst’.

De expositie ‘1 + 1 = 0′ is te bezichtigen van 3 maart tot en met 29 mei 2016.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl