Omgaan met… Workshops bij Carrefour

Carrefour biedt verschillend workshops voor iedereen in de Noordoostpolder

Stel:

  • Je bent op bezoek bij je buurman. Hij heeft beginnende dementie. Je wilt zo graag een gesprekje met hem, maar bij alles wat je zegt, kijkt hij je wazig aan.
  • Je buurvrouw heeft een ongeluk gehad en heeft nu een Niet Aangeboren Hersenletsel. Je ziet niks aan haar en je stoort je eraan dat ze de tuin niet onderhoudt.
  • Je bent vrijwilliger in een verzorgingshuis. Daar woont iemand die alleen maar voor zich uit zit te staren. Je zou zo graag iets voor hem willen doen.
  • Je kent iemand die alleen maar thuis zit en nooit naar buiten komt. Je begrijpt niet waarom. Je weet ook niet of je iets moet ondernemen.
Herken je dit?

 

Kom naar de workshops Omgaan met…

Deze bestaat uit 4 delen. Je bent welkom op alle delen maar je kunt je ook opgeven voor één deel.

  1. Omgaan met mensen met een hersenaandoening Deel 1: 13 en 27 oktober 2022 19.30 uur

Er worden onderwerpen behandeld als: hoe communiceer ik op een prettige manier, hoe signaleer ik en wat doe ik met die signalen, hoe let ik op grenzen en hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?

Opgeven: https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleiding/346/Omgaanmetmensenmeteenhersenaandoening.(Inleiding,deel1)

  1. Omgaan met mensen met dementie Deel 2: 3 november 2022 19.30 uur

Tijdens deze avond krijg je informatie over dementie en wordt vooral ingezoomd op hoe je in de praktijk het beste met mensen met dementie om kunt gaan.

Opgeven: https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleiding/347/Omgaanmetmensenmetdementie(deel2)

  1. Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid Deel 3

17 november 2022 19.30 uur

Tijdens deze avond krijg je informatie over psychische kwetsbaarheid en ziektebeelden en wordt vooral ingezoomd op hoe je hier in de praktijk het beste mee om kunnen gaan. Naast de spreker zullen er ook twee ervaringsdeskundigen komen vertellen!!

Opgeven: https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleiding/348/Omgaanmetmensenmeteenpsychischekwetsbaarheid(deel3)

Omgaan met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Deel 4

24 november 2022 19.30 uur

Je krijgt informatie over NAH en wordt vooral ingezoomd op hoe je in de praktijk het beste met mensen met NAH kan omgaan. Wat is prettig voor die persoon?

Opgeven: https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleiding/349/OmgaanmetmensenmetmensenmetNAH(deel4)

 

Kijk op carrefour.nu voor meer informatie