Ontmoetingsavond 3 maart in het Rietveld gaat niet door

Helaas kan de ontmoetingsavond over psychische kwetsbaarheid van 3 maart in het Rietveld niet doorgaan. Door de corona(maatregelen) zijn we genoodzaakt tot het annuleren ervan. Wat ontzettend jammer!

Voor vragen of om toch wel in contact te komen blijven wij bereikbaar via: daniel.duijff@kwintes.nl en t.hanssens@kwintes.nl.

Wij hebben nu een digitale bijeenkomst gepland waar iedereen bij aansluiten mag. Die is op donderdag 18 maart van 12:30 tot 14:00 uur. Daar volgt te zijner tijd nog meer informatie over.