Planning aanleg glasvezel gunstig voor Nagele

De planning van de aanleg van het glasvezelnet pakt voor Nagele gunstig uit.
De werkzaamheden beginnen aan onze kant van de Noordoostpolder. Vanaf 21 november zal er een inventarisatie uitgevoerd worden bij elke aan te sluiten woning.

Deze “schouw” geeft dan inzicht wat er per aansluiting moet gebeuren. Vervolgens zullen tuin- en damboringen worden uitgevoerd om de glasvezelkabel tot aan de woning te brengen. Per deelgebied volgt dan de montage in de woning.
In juni 2017 moet het gehele buitengebied van Nagele kunnen beschikken over snel internet.

Meer info