Schokkerringweg voorlopig nog afgesloten

De Schokkeringweg blijft nog zeker één week afgesloten voor het verkeer.
Nadat maandagmiddag de voertuigen zijn afgevoerd is de sanering gestart. Er zijn twee kranen die grond afgraven en zes vrachtauto’s in de weer die deze verontreinigde grond afvoeren. Het graven gaat langzaam door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de berm. Vanmorgen waren al 14 vrachtwagens grond afgevoerd. Het afgraven gaat zeker nog tot en met vrijdag door en indien nodig ook in het weekend. Na het afgraven moet alle grond weer aangevuld. Daarna moeten de weg en het fietspad opgebroken worden en dan opnieuw aangelegd. Zodra bekend is hoe diep de verontreiniging in en onder de weg en het fietspad zit, kan een planning gemaakt worden voor deze laatste werkzaamheden. Vandaag zijn hiervoor de eerste proefsleuven gegraven in de weg, maar er moeten er meer gegraven worden voordat definitief duidelijk is waar alle verontreiniging zit en op welke diepte.

Het verkeer wordt bij de A6 Urk en N50 Ens via borden geïnformeerd van de afsluiting en een omleidingsroute is ingesteld.

Zodra meer informatie bekend is, informeren wij u verder. Op de  informatiepagina staat meer informatie.