Schokkerringweg weer open

Bijgaand het laatste nieuws rond de Schokkerringweg:

Algemeen

– De weg en de fietspaden zijn gisteren om 15:30 uur vrijgegeven voor het verkeer

– De bermen zijn afgewerkt en ingezaaid

– verkeersborden zijn geplaatst

– Materiaal en materieel afgevoerd

– Borden omleidingsroute zijn verwijderd

 

De onderstaande zaken dienen nog uitgevoerd te worden

– volgende week zal er nog een greppel hersteld worden in de bosstrook (incl. rug verwijderen in de watergang).

– Volgende week zullen er nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan de drainage van de akkerbouwer (incl. inzaaien taluds sloten)

– Volgende week zullen er rammelstroken worden aangebracht.

– We moeten nog afspraken met de gemeente maken over de inplant van de bosstrook (incl. 3 laanbomen provincie)

– Monitoring grondwatergegevens en eindrapportage sanering (met goedkeuring omgevingsdienst) zullen nog uitgevoerd/opgesteld worden

– Definitief herstel fietspaden en eventueel weg na zettingsperiode.

– Monitoring en eventueel herstel schade die niet is hersteld (aantasting deklaag en rand asfalt)