Tijdelijke opslag grond in het dorp

(bericht van de Gemeente Noordoostpolder)

Beste bewoners van Nagele,

Zoals u bekend wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de Zuiderwinkels in Nagele. Bij de herinrichting van de openbare ruimte komt veel grond vrij. Dit gebeurt eerder dan verwacht. Wij willen deze grond hergebruiken op het middenterrein in Nagele. Het gaat om het noordelijk deel, globaal gezien tussen de Kerk, school en de Ring.

Deze grond wordt eerst tijdelijk op het middenterrein gestort via rijplaten vanaf de Ring. Het gaat om circa 300 kuub (15 vrachtwagens).

Wij willen zodra mogelijk de grond gaan verwerken in het omliggende terrein. Er wordt drainage aangebracht en het terrein wordt opgehoogd. Wij trachten de uitvoering nog dit najaar ter hand te nemen maar houden altijd een voorbehoud wat betreft het weer.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Noordoostpolder