Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang

Het bestuur van Dorpsbelang Nagele nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 9 april 2020 in het Rietveld, aanvang 20.00 uur.

Gistermiddag zijn door het Rijk en RIVM uitgebreidere maatregelen bekendgemaakt om de corona-epidemie in te dammen. Eén daarvan is dat alle evenementen in Nederland met meer dan 100 personen moeten worden afgelast. De nieuwe maatregelen gelden t/m 31 maart 2020.

De nieuwe maatregelen betekenen dat er weliswaar een dreiging in de lucht hangt voor onze jaarvergadering op 9 april.
Vooralsnog hebben wij besloten de jaarvergadering niet te cancelen.
Een beslissing tot afgelasting van de jaarvergadering nemen wij indien het RIVM de maatregelen verlengt voor een periode waarin onze jaarvergadering plaatsvindt.

Bestuurswisseling Dorpsbelang:

Aftredend en niet herkiesbaar:
Rianne Dijkstra
Ilse van Brussel

Als nieuwe leden stellen wij voor:
Annemiek Vlaming
Gerda Sloothaak

Agenda:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Concept notulen vorige vergadering
  (zie bijlage bij de uitnodiging en op www.nagele.nl)
 3. Jaarverslag 2019 secretaris
 4. Jaarverslag 2019 penningmeester met verslag van de kascommissie
 5. Bestuurswisseling Dorpsbelang
 6. Feestcommissie
 7. Diverse sprekers
 8. MFC Het Rietveld, toekomst
 9. Rondvraag
 10. Sluiting