Uitnodiging jaarvergadering

Vereniging Dorpsbelang Nagele nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 22-10-2020 in het MFC.
Aanvang 20 uur.

De agenda:

1. Welkom en mededelingen

2. Concept notulen vorige vergadering

3. Jaarverslag 2019 secretaris

4. Jaarverslag 2019 penningmeester met verslag van de kascommissie

5. Bestuurswisseling Dorpsbelang

6. Feestcommissie

7. Rondvraag

8. Sluiting

Bestuurswisseling Dorpsbelang:

Aftredend en niet herkiesbaar:

Rianne Dijkstra en Ilse van Brussel

Als nieuwe leden stellen wij voor:

Annemiek Vlaming en Gerda Sloothaak

Extra afspraken i.v.m. corona

  • Vooraf aanmelden is verplicht (via e-mail: dorpsbelang@nagele.nl )
  • Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en contactgegevens te noteren en wordt u verzocht zo veel mogelijk op uw stoel te blijven zitten.
  • De zitplaatsen in de zaal zijn ingericht op de anderhalve meter afstand.
  • Wij verzoeken u bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.

I.v.m. de corona maatregelen is er voor gekozen om geen pauze in te lassen en geen extra programma onderdelen toe te voegen na de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering.