Uitvoering Groenstructuurplan voorjaar 2017

Ingezonden door de gemeente Noordoostpolder:

Graag informeren wij u over de volgende fase in de uitvoering van het Groenstructuurplan Nagele. U leest hieronder welke werkzaamheden er gepland staan en wanneer deze opgepakt worden. Bijgevoegd vindt u twee kaartjes waarop de werkzaamheden staan aangegeven.

Groenstructuurplan Nagele

In het Groenstructuurplan staat dat wij de, voor Nagele eens zo kenmerkende groenstructuur, willen terugbrengen. Veel van het groen is in de loop van jaren verrommeld waardoor de oorspronkelijke bedoeling minder herkenbaar is geworden. Daarnaast is er ook veel overlast van water. Beiden versterken elkaar en daarom pakken we op veel plekken ook de drainage aan. Nadat we in de afgelopen jaren al veel woonhoven en andere plekken in Nagele hebben aangepakt, doen we dat dit voorjaar in de Gerstehof, Tarwehof en het noordelijk deel van het middenterrein.

De werkzaamheden starten met kappen, grondewerk en draineren

Binnenkort starten we met het kappen van bomen en grondwerkzaamheden die nodig zijn voor verbetering van de grond en de aanleg van drainage. Dit staat aangegeven op bijgevoegd kaartje. Hierop kunt u ook zien dat we de bomen tussen de Gerstehof en Tarwehof gaan kappen. Net als tussen de Vlashof en Klaverhof en tussen de Koolzaadhof en Karwijhof komen hier nieuwe bomen voor terug. Deze planten wij overigens pas in het seizoen 2017/2018. Dit omdat de structuur van de grond tijd nodig heeft om te herstellen.

Later in het voorjaar volgen plant- en zaaiwerkzaamheden

Na het rooien, grondwerk en draineren, volgt later dit voorjaar het zaaien van gras en het planten van bomen en kleinere meerstammige bomen. Met de bewoners van Gerstehof en Tarwehof zijn afspraken gemaakt over het verwijderen van bomen en heesters en de aanplant van nieuwe kleinere kleurrijke meerstammige bomen in beide woonhoven.

Draineren op het middenterrein

Op het noordelijk deel van het middenterrein, ongeveer tussen de kerk en beide scholen, wordt de wateroverlast aangepakt. Er wordt drainage aangelegd, het gebied wordt opgehoogd (De grond die daarvoor nodig is ligt daar nu al) en daarna opnieuw ingezaaid.

Informatie

Informatie over Groenstructuurplan Nagele leest u elders op de website van Nagele.

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering van het kap- en plantwerk dan kunt u contact opnemen met de heer C. Hop van de gemeente Noordoostpolder, tel. 0527 334627, e-mail: c.hop@noordoostpolder.nl

Overzichtskaartjes werkzaamheden

Plant- en zaaiwerkzaamheden      Rooi- en drainage werkzaamheden