Update namens Dorpsbelang Nagele

In dit bericht volgt een update namens Dorpsbelang Nagele. De commissie vraagt u, uw mening te geven over het wonen in ons dorp en geeft inzicht in de recente ontwikkelingen in het dorp.  

Het jaar is weer vol van start, en dat merken wij ook binnen Dorpsbelang Nagele. Daarom deze keer een flink verhaal:

Hoe zou jij willen wonen in Nagele? Over een aantal jaren komt ten oosten van het dorp nieuwbouw. De Gemeente kan ons nog geen duidelijkheid geven over de eventuele aankoop van de kavel, maar de wet van voorkeursrecht gemeente geldt nog wel.  De Gemeente gaat de komende tijd bezig met voorbereiding, zoals planvorming en het bestemmingsplan. Zij willen weten voor wie ze moeten bouwen. En wat toekomstige bewoners aan woonwensen hebben. Zo kan de gemeente jouw wensen mee nemen in de verdere ontwikkeling van het dorp. Dorpsbelang Nagele verwerkt vervolgens de informatie in de dorpsvisie. Graag horen we je mening. Vul de enquête tussen voor 10 april in op https://www.noordoostpolder.nl/woonwensennagele

Samen met Museum Nagele, MFC het Rietveld en de communicatie commissie is er gesproken over de openstaande punten en vervolgacties uit de Erfgoeddeal. Zo is ons toegezegd dat het idee voor een fietspad tussen Nagele en Schokland weer op de agenda staat bij de Gemeente. Hoe hier precies invulling aan te geven moet nog worden uitgedacht.

Tijdens een evaluatie op het beleid van arbeidsmigranten mochten wij als Dorpsbelang meedenken met de gemeente. Het beleid is nog niet rond, maar het lijkt erop dat er geen nieuwe vergunningen bij komen binnen de dorpskernen en de gemeente zich gaat richten op grotere woonparken.

Om de twee maanden sluiten wij aan bij het overleg met de andere dorpen binnen de Noordoostpolder; dit om samen te werken en informatie te delen. Zo gaan wij voor het in kaart brengen van de woningbehoefte in de leer bij buurtdorpen die mooie ervaringen hebben met woon-werkgroepen. Ook werd hier de vraag gesteld of iemand nog boerderij-boeken over heeft, dus mocht je ze weg willen doen neem dan contact met ons op.

Afgelopen maand is er regelmatig de zorg naar ons uitgesproken over de enorme boomkap in ons bos. Door de hulp van een actieve dorpsbewoner kunnen wij jullie de volgende update vanuit de gemeente geven: Net als in andere bossen waar veel zieke essen zijn verdwenen gaat de Gemeente na het zaagwerk in de winter een inventarisatie uitvoeren in de zomer. Tijdens deze inventarisatie wordt er bekeken waar te weinig of geen verjonging plaats vindt.  In de winter van 2023-2024 wordt op plekken waar te weinig terug is gekomen bos bij geplant.

En dan als laatste nog een datum om in de agenda te schrijven: de jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 13 april om 19.30. De officiële uitnodiging en agenda volgt nog.

Om nog directer met alle dorpsbewoners te kunnen communiceren willen wij vanuit Dorpsbelang Nagele ook vragen of wij jou email adres in ons bestand mogen opnemen. Wil je daarom jou mail adres naar ons mailen?

 

Groet,

Dorpsbelang Nagele