Veiling voor MFC 2.0

Op zaterdagavond 28 mei 2022, tijdens de feestweek, staat de Grote Veiling van Nagele gepland om geld op te halen voor het MFC ‘Het Rietveld’.  De inwoners en ondernemers hebben meer dan 400 kavels ingebracht. Veilingmeester Gilbert Bastiaanse zal alle kavels tijdens een gezellige feestavond veilen.

Het MFC in Nagele is toe aan een metamorfose om invulling te blijven geven aan de verwachting van de inwoners van Nagele. Dit alles gericht op het in stand houden van de leefbaarheid en het versterken van de sociale cohesie van het dorp. In 2017 heeft dorpsbelang samen met de inwoners gekeken naar de behoefte en invulling van de activiteiten in het MFC (multifunctioneel centrum). De rode draad: het MFC moet gezelliger worden.

De werkgroep ´Toekomst van het MFC´ heeft de ideeën uitgewerkt in een concreet plan dat zich richt op een nieuwe indeling, toevoeging van voorzieningen waarmee nieuwe activiteiten naar de toekomst kunnen worden opgepakt. De verbouwing wordt o.a. gefinancierd door gemeente Noordoostpolder, Leader Flevoland en Erfgoeddeal Nagele. De inwoners van Nagele hebben vanuit een aantal acties (o.a. een kidsrun, het midwinterfestival en een bingo) een mooi bedrag bij elkaar gebracht. Op zaterdagavond 28 mei a.s. is de Grote Veiling gepland om nog meer geld bij elkaar te krijgen. Meer dan 400 kavels worden geveild door veilingmeester Gilbert Bastiaanse tijdens een gezellig feest.

De werving van de fondsen wordt zomer 2022 afgerond. De voorbereiding van de verbouwing en de acties in het dorp worden aan het eind van de zomervakantie afgerond met een slotfeest. Daarmee wordt een periode van bouw gestart, is het MFC tijdelijk gesloten en wordt er samen met het dorp het MFC verbouwd. Met inzet van vrijwilligers en leveranciers hoopt de werkgroep ‘Toekomst van het MFC’ de bouwwerkzaamheden aan het eind van het najaar af te sluiten om begin 2023 het MFC ‘Het Rietveld’ vernieuwd te openen.

“We kijken uit naar de grote veiling van Nagele waarmee een mooie bijdrage voor het nieuwe dorpshuis kan worden geleverd. Daarbij verwelkomen we graag grote getalen inwoners, ondernemers uit Nagele en omliggende dorpen voor het goede doel – ‘een mooi, gezellig compact dorpshuis’ –  Henri van Ulsen voorzitter MFC Het Rietveld – Nagele.