Verslag dorpsoverleg 28 oktober

Donderdag 28 oktober vond het dorpsoverleg over het vernieuwd MFC plaats. Er was een mooie opkomst van inwoners die benieuwd waren naar de nieuwe plannen.

Alle bewoners werden welkom geheten door Leon Bovee van dorpsbelang. Er werd kort verteld wat er op dit moment allemaal gebeurd in het dorp. De nieuwe buurtwerker Schuscha Huisman werd welkom geheten. Ook de nieuwe wijkagent Mervin Wigbels heeft zich voorgesteld.

Annemiek Vlaming vertelde vanuit dorpsbelang kort iets over de vernieuwde website. Ook vroeg ze inwoners om oude foto’s van Nagele om deze te delen op de social media. Daarnaast zoekt de communicatie-commissie nog iemand die het leuk vind om af en toe stukjes te schrijven over activiteiten die plaatsvinden in het dorp.

Er was een rondvraag langs de hofjes en buurtverenigingen. Er werden punten aangedragen waar we als dorpsbelang achteraan gaan.

Hierna was het tijd voor de werkgroep “de toekomst van MFC het Rietveld 2.0” om een presentatie te geven. Henri van Ulsen heeft verteld hoe het nu staat met de plannen en de subsidie aanvragen. Er is uiteindelijk bijna €700.000 nodig voor de verbouwing.
Het goede nieuws is dat er op dit moment al €470.000 is toegezegd. Onder andere door de leader aanvraag en de erfgoeddeal. Het resterende bedrag moet worden opgehaald door andere subsidies en acties in het dorp. Zo wordt er in januari een grote veiling georganiseerd.

Na het verhaal van Henri heeft Taco van der Sar de bouwplannen gepresenteerd, aan de hand van de onderstaande schetsen. Zoals te zien is staat er een grote verbouwing te wachten. Het plan is om een snackbar te realiseren, twee vergaderzalen en een restaurantgedeelte (met buiten terras). Daarnaast moet er veel gebeuren aan het klimaatbeheersysteem.
Het doel is om vanaf het voorjaar van 2022 te starten met de verbouwing.